Retoque e preparación de imaxes.

    Neste apartado imos manipular imaxes non vectoriais. Existen diferentes formatos como por exemplo jpeg, gifpng, bmp, tiff, etc. Cada un aporta distinta calidade e distinto tamaño de arquivo. Algún deles permítenos usar características especias como as transparencias. 

    Dependendo do uso que lle imos dar, elexiremos un ou outro formato. Por exemplo, se imos a publicala na Web deberiamos ter en conta o número de bytes que ocupa xa que interesa que «pese pouco» cando a imaxe se descargue no noso navegador web. Neste caso acostuma a usarse o formato jpeg por aportar unha boa compresión.

   Existen diferentes ferramentas que permiten traballar cos distintos formatos e teñen utilidades para transformar ou retocar  calquera tipo de imaxe. Neste apartado imos utilizar un programa moi coñecido no mundo do software libre para retoque fotográfico que é o GIMP.

Eliminar os ollos vermellos

Neste punto imos resolver un dos problemas máis frecuentes que nos pode aparecer nas nosas fotografías, como é a aparición dos ollos vermellos.

O primeiro que hai que facer é abrir o GIMP.

Este programa ten unha ventá, onde se almacenan as ferramentas, que non deberemos pechar nunca posto que esta acción provocaría tamén o peche do GIMP. No caso de que manipulemos ao mesmo tempo varias imaxes, haberá unha única ventá de ferramentas para todas elas e unha ventá de traballo para cada unha.

2_2_gimp_02

Abrimos a imaxe ollos vermellos no GIMP.

2_2_ollos_vermellos_01

Para quitarlle os ollos vermellos prememos en «Filtros – Realzar – Quitar ojos rojos»  e na ventá que se abre podemos modificar o umbral de detección dos ollos vermellos vendo na vista previa como quedaría.

2_2_ollos_vermellos_02

Cando desexemos prememos sobre Aceptar e obteremos un resultado similar a este:

2_2_ollos_vermellos_03

Por último, prememos na opción «Archivo – Exportar» e escribimos un nome e unha extensión válida para o novo arquivo, como por exemplo, ollazos.png. 
Con algún  formato é posible que nos pregunte se queremos modificar as opcións por defecto, permitíndonos con isto unha grande flexibilidade. Neste caso, nós imos usar os valores por defecto.

Retoque de imaxes

Moitas veces necesitamos variar certas características dunha imaxe para podermos adaptala ás nosas necesidades. Imos partir dunha imaxe en branco e negro á que lle daremos cor e lle cambiarémos algún texto.

    Sempre que sexa posible deberemos traballar con imaxes con boa resolución como, por exemplo, a seguinte:

2_2_ubuntu_logo_01

 

O primeiro que imos facer é eliminar o texto en inglés para  logo poñelo en galego. Comezamos seleccionando a ferramenta de corte rectangular na ventá de ferramentas:
2_2_ubuntu_logo_02

Marcamos o texto a suprimir:

2_2_ubuntu_logo_03 
e prememos  a tecla «Supr». (Lembra que no caso de erro podes ir ao menú «Editar – Deshacer» ou usar a combinación de teclas «Ctrl + Z»).
De seguido  seleccionamos a ferramenta de texto representada por  2_2_ubuntu_logo_05  eliximos a tipografía «Sans Bold» e tamaño 30 pixels.

2_2_ubuntu_logo_06

 

E, por último, escribimos o texto «Linux para seres humanos».

2_2_ubuntu_logo_07

Unha vez rematada a tarefa co texto imos coa cor.

Unha imaxe en GIMP está formada por capas. Estas pódense entender como transparencias superpostas que sumadas conforman a imaxe final. Para xestionar estas capas imos ata a ventá chamada «Capas, Canales, Rutas, Deshacer». Se non a temos visible, facémola directamente no menú «Ventanas». Tamén podemos visualizar a ventá de xestión de capas en «Ventanas – Diálogos empotrabales – Capas«.
2_2_ubuntu_logo_08
Premendo no ollo podemos facer que se vexa ou oculte cada capa. Tamén podemos fusionar todas as capas premendo no menú «Imagen – Aplanar la imagen». Pero, coidado ao facermos isto, xa que perderemos certas propiedades como o tema das transparencias (Non o fagades polo momento).

O traballo coas capas dá moita flexibilidade porque as ferramentas só afectan á capa seleccionada en cada momento.

Para cambiar a cor o primeiro que temos que facer é seleccionar a capa coa que queremos traballar (Fondo). Seleccionamos a ferramenta  de detección de contorno (Vara máxica)  2_2_ubuntu_logo_09 e prememos sobre un anaco do logo de Ubuntu para seleccionalo. A continuación, collemos a ferramenta de recheo 2_2_ubuntu_logo_10 e eliximos a cor de frente premendo sobre a parte superior (negra) da seguinte icona:

2_2_ubuntu_logo_11

Eliximos unha cor laranxa. Se queres darlle a exacta de ubuntu podes escribir onde pon notación HTML: f44800. Se todo foi ben a icona  anterior  mudou ao seguinte aspecto:

2_2_ubuntu_logo_12

Premendo na área seleccionada do logo cambeará á nova cor. 

2_2_ubuntu_logo_13

Repetindo os pasos anteriores imos completando a configuración do logo. Por se vos interesan os códigos das cores orixinais son: d40000 e fb8b00.

PASO 1 PASO 2 PASO 3
2_2_ubuntu_logo_13 2_2_ubuntu_logo_14 2_2_ubuntu_logo_15
PASO 4 PASO 5 PASO 6
2_2_ubuntu_logo_16 2_2_ubuntu_logo_17 2_2_ubuntu_logo_18

O resultado final debería ser algo similar ao seguinte:

2_2_ubuntu_logo_19

Captura de imaxes

En  moitas ocasións imos necesitar obter unha imaxe da pantalla que estamos a visualizar no noso ordenador. Se é toda a superficie dela a que queremos obter, podemos utilizar a tecla «Impr Pant» que nos deixará gardar a imaxe na carpeta que desexemos.

2_2_captura_pantalla01

Se o que nos interesa é só un anaco da pantalla, podemos usar o Gimp tal e como se explica máis adiante no apartado «Recorte e limpeza de imaxes». Outra posibilidade é facer a captura da imaxe directamente dende o propio Gimp xa que así temos a posibilidade de capturar toda a pantalla, unha ventá determinada ou incluso só unha zona que podemos elixir nós.

Para facer a captura dende o Gimp imos ata «Archivo – Crear – Captura de pantalla…»

2_2_captura_pantalla02

 

Unha vez escollida a opción anterior vemos unha nova ventá coas opcións de captura na que podemos seleccionar o tipo de captura, o tempo de retardo antes de facer a captura e a rexión da pantalla que queremos capturar.

2_2_captura_pantalla03

Tamaños e resolucións

Un dos problemas habituais que nos atopamos cando temos que traballar con imaxes é o seu tamaño (a maioría das veces non teñen o que precisamos) e a súa resolución que ou ben é moi baixa (é dicir, de pouca calidade) ou polo contrario demasiado alta e «pesa» moito (é dicir, o tamaño do arquivo é moi grande). Neste apartado imos ver a forma de solventar no posible estes problemas.

A modo de exemplo imos partir da seguinte imaxe:

2_2_matraces02

O primeiro que imos facer é recortar un dos dous matraces. Eliximos o da esquerda polo que escollemos a ferramenta de selección:
2_2_ubuntu_logo_02
E enmarcamos o matraz a recortar (lembrade que se poden pulsar as teclas + ou  para facer zoom), prememos «Editar – Copiar» e de seguido «Editar – Pegar como – imagen nueva». Nesta nova imaxe só aparece a zona previamente seleccionada.

2_2_matraces03

Agora podemos cambiar o seu tamaño ou a súa resolución premendo sobre «Imagen – Escalar imagen».

2_2_matraces04 2_2_matraces05
Tamén podemos cambiar as propiedades de «Anchura, altura, resolución x, resolución y» así como as unidades de medida das mesmas. Debemos ter en conta que a resolución nunca se debe aumentar, posto que a imaxe perdería calidade. Este é o motivo de que, sempre que poidamos, deberiamos partir de imaxes coa maior resolución posible.
Para rematar, gravaremos a imaxe no formato desexado (jpeg, tiff, png, xcf, etc.). Dependendo do formato elixido a imaxe terá distintas propiedades e calidades. O formato nativo do GIMP é xcf, e conserva as capas, transparencias, etc. del tal maneira que podemos seguir traballando con el. Un bo método de traballo é ter unha imaxe maestra en formato nativo (xcf) e gardala nalgún outro formato para a súa publicación dado que ten un peso moito menor.
Para  gardar un arquivo en calquera outro formato prememos «Arquivo – Guardar como» e no nome de arquivo engadímoslle a extensión desexada por exemplo imaxe.png

Recorte e limpeza de imaxes

Neste apartado imos tratar de seleccionar un elemento dunha imaxe para poder utilizala de forma independente noutro lugar. Partimos da imaxe seguinte:

2_2_laranxas02
Abrimos a imaxe que baixamos en alta resolución co GIMP e seleccionamos a ferramenta «Tijeras de selección»  2_2_laranxas03. A continuación, prememos a tecla + para aumentar o zoom da mesma de xeito que vexamos a laranxa da dereita o máis grande posible sempre que se vexa completa. Co obxecto de eliminar o aserrado dos bordes, na parte inferior da ventá de ferramentas activamos as opcións de alisado e difuminar bordes.
2_2_laranxas07
Seguindo o contorno da laranxa imos facendo click a espazos iguais ata pechar a zona facendo click enriba do primeiro de maneira similar á representada na imaxe seguinte:
2_2_laranxas04

Unha vez delimitada a superficie a obter, debemos premer dentro dela para fixar a selección, desaparecendo os puntos da liña perimetral.

 

2_2_laranxas05

Agora só queda copiala e pegala: «Editar – Copiar» e «Editar – Pegar como – Imagen nueva» .

2_2_laranxas06